channelworld.cz ChannelWorld.cz | Zpravodajství pro prodejce, dodavatele slu?eb a profesionály v prodejním kanále I...

UPchannelworld.cz
Title: ChannelWorld.cz | Zpravodajství pro prodejce, dodavatele slu?eb a profesionály v prodejním kanále I...
Description: ChannelWorld.cz | Zpravodajství pro resellery, dodavatele slu?eb a profesionály v prodejním kanále IT a CE
Keywords: channelworld, channel world, reseller, channel, it, ce, prodejce
channelworld.cz is ranked 3 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,141. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. channelworld.cz has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

channelworld.cz Information

channelworld.cz Information,channelworld.cz IP Address,channelworld.cz DNS Server

Website / Domain: channelworld.cz
Website IP Address: 83.167.250.183
Domain DNS Server: gama.ns.active24.sk,beta.ns.active24.cz,alfa.ns.active24.cz

channelworld.cz Rank

Alexa Rank: 1050478
Html Domain Rank: 3/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

channelworld.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,141
Daily Revenue: $19
Monthly Revenue $586
Yearly Revenue: $7,141
Daily Unique Visitors 1,800
Monthly Unique Visitors: 54,000
Yearly Unique Visitors: 657,000

channelworld.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Connection keep-alive, Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Date Mon, 19 Feb 2018 03:58:04 GMT

channelworld.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
channelworld 9 1.57%
channel world 0 0.00%
reseller 3 0.34%
channel 12 1.21%
it 32 0.92%
ce 39 1.13%
prodejce 1 0.11%

channelworld.cz Traffic Sources Chart

channelworld.cz Alexa Rank History Chart

aleax

channelworld.cz Html To Plain Text

ChannelWorld.cz | Zpravodajství pro prodejce, dodavatele slu?eb a profesionály v prodejním kanále IT a CE Novinky Novinky ?R Novinky SR Novinky svět Produktové tipy Hardware Software Periferie a p?íslu?enství Channel SMB Podpora Distribuce Reportá?e VAR Retail Názory & Analyzy Komentá?e Rozhovory Analyzy ChannelWorld Awards ChannelWorld Businessworld | CFOworld | Computerworld | HD World | PC World | Smart World | Eventworld Registrace | P?ihlaste se U?ivatelské jméno nebo email Heslo zapomněli jste své heslo? Novinky Novinky ?R Novinky SR Novinky svět Produktové tipy Hardware Software Periferie a p?íslu?enství Channel SMB Podpora Distribuce Reportá?e VAR Retail Názory & Analyzy Komentá?e Rozhovory Analyzy ChannelWorld Awards Prodej ICT v únoru v ?esku rostl nepatrně, na Slovensku raketově Pravidelné zprávy statistickych ú?ad? ?R a SR ukazují pr?bě?ny vyvoj maloobchodu... Fujitsu Day se neslo na vlně digitální transformace Celodenní konference Fujitsu Day v Praze p?edstavila nejnověj?í trendy v digitálním... ?as se krátí. Kdo si zaslou?í titul Channel mana?er roku 2016? Je na ně spoleh, v?dy se domluvíte a víte, ?e vás p?i obchodu podr?í. Dejte hlas... Videa Jaké to je byt v k??i presales konzultanta Novinky Asus p?edstavil herní monstrum GX800 se dvěma grafikami GeForce GTX 1080 Samsung hlásí rekordní vysledky svého ?ipového byznysu Veeam vyhlásil nejlep?í partnery roku 2016 Zuzana Kocmaníková je novou generální ?editelkou ?eského IBM iiyama uvádí na trh novy monitor ProLite XB2788QS-B1 se 27" úhlop?í?kou AT Computers p?edstavilo dal?í sadu novych funkcí ve svém e-shopu Distributor eD' system Slovakia mění adresu Obrazem: Huawei p?edstavilo novy vlajkovy telefon Huawei P10 Veeam reaguje na spekulace: Nejsme na prodej Samsung p?edstavil novou sférickou kameru Gear 360 s podporou 4K videa VMware prodává svou cloudovou platformu vCloud Air v?echny novinky ? Press room eD Expo 2017: Rekordní ú?ast, skvělí cosplaye?i a hry na ka?dém rohu Distribuce Ceragon: Vá? spoj ode?leme je?tě dnes Klávesnice Trust GXT 880 dostupná u AT Computers Desátá nep?ekonatelná GeForce GTX 1080 Ti Minecraft: Education Edition u AT Computers BEZpe?né BEZdrátové klávesnice MS Nová ?e?ení Microsoft CSP u AT Computers Kamera Insta360 Air u AT Computers Zájem student? o studijní obory zamě?ené na bezpe?nost a IT v dopravě roste E-Blue postavilo E-Sport arénu na CES 2017 v?echny zprávy ? Gartner: Nedostatek komponent? a poptávka po kvalitě zvy?í pr?měrné ceny za?ízení Prodej koncovych za?ízení má v roce 2017 z?stat prakticky stejny jako v loni, p?íjmy vyrobc? se v?ak mají zvy?it o 2 %. P?í?inou bude vy??í cena komponent? PC,... Názory & Analyzy Budoucnost zna?ek závisí na CX. Nezapomeňte ale na personifikaci Pouze firmy, které se zákazníky umějí chyt?e pracovat, mají v digitálním prostoru vy??í návratnost investic. Retail Accenture: Chcete-li nalákat mladé zákazníky, musíte vplout do digitálních kanál? Spot?ebitelsky pr?zkum spole?nosti Accenture mezi respondenty z generací Y (21-37 let) a Z (do 20 let) poukázal na vyrazně odli?né nákupní preference mladych lidí oproti... Hardware NetApp SOLIDFIRE – storage pro lidi, kte?í nesná?ejí storage Pravděpodobně v ka?dé organizaci se ?as od ?asu stane, ?e po?adavek na nasazení nebo vyvoj nové aplikace brzdí infrastruktura a lidi za ni zodpovědní. Reportá?e Fotoreport: eD Expo 2017 vyzbrojilo resellery na herní bitvy Pod mottem ?Level up!“ se uskute?nil leto?ní ro?ník největ?í ?eské IT distribu?ní konference, kterou organizuje eD‘ system Czech pro stovky zástupc? reseller?. Reportá?e Obrazem: eD Expo zavr?il ?as pro gentlemany i dámy Ve vyběru lokalit a témat ve?erních VIP párty po partnerskych konferencích se eD‘ system Czech v posledních letech p?ekonává. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Reportá?e Jak se nezbláznit z GDPR radil Veracomp partner?m na seminá?i Co v reálu zavedení GDPR znamená pro partnery a jejich zákazníky a jak se na p?echod p?ipravit, rozebíral seminá? value added distributora, spole?nosti Veracomp. Analyzy IDC: Globální trh IT bezpe?nosti poroste díky digitální transformaci o témě? 9 % ro?ně Trh ?eká podle analytik? do roku 2020 stabilní r?st o pr?měrně 8,7 % ro?ně. Hlavním roli má hrát pokra?ující digitální transformace, v zemích Evropské unie se organizace... Retail GfK: Témě? 90 % Slovák? platí kartou, 80 % z nich ji pou?ívá i na drobné nákupy Pr?zkum realizovany koncem roku 2016 pro spole?nost MasterCard ukázal, ?e bezhotovostní platby se pro Slováky staly samoz?ejmostí. Oproti p?edchozímu roku navíc vyrazně... Retail APEK: Hitem on-line nákup? v roce 2016 bylo oble?ení, elektronika pomalu ustupuje Oble?ení, kosmetika a knihy. To jsou t?i nejpopulárněj?í druhy zbo?í, jak je na internetu nakupují ?eny. Mu?i naopak na internetu nejvíce objednávají po?íta?e a notebooky,... dal?í ? Pí?eme jinde CFOworld Cloud pod kontrolou Computerworld Finan?ní útoky skupiny Lazarus stály 81 milion?... Businessworld Ubuntu kon?í s prost?edím Unity a vrací se ke... vyhledava? nej?teněj?í aktuální Newsletter Distributor dne Westcon Adresa: V Celnici 10, 117 21 Praha 1 Kompletní info najdete v online vyhledáva?i distributor?. nejhledaněj?í distributo?i 1 eD′ system Czech, a.s. 2 AT Computers a.s. 3 100MEGA Distribution s.r.o. 4 ASBIS CZ, spol. s r.o. 5 Veracomp 1 ?as se krátí. Kdo si zaslou?í... 2 Obrazem: eD Expo zavr?il ?as... 3 Fotoreport: eD Expo 2017 vyzbrojilo... 4 Abacus Electric slaví 25 let,... 5 Jak se nezbláznit z GDPR radil... 6 AT Computers p?edstavilo dal?í... ChannelWorld Newsletter Objednejte si zdarma ná? pravidelny informa?ní newsletter se souhrnem nejzajímavěj?ích zpráv a ?lánk?. Aktuální vydání ChannelWorld News ChannelWorld 01/2017 Nové ?íslo ChannelWorldu. Vyzkou?ejte digitální edici pro vá? tablet, smartphone nebo PC. více ? U? popáté jsme na?li 30 IT mana?er?, kte?í se během loňského roku zaslou?ili o vyrazny úspěch své firmy. Mo?ná byste mezi nimi mohli byt p?í?tě i vy! Loňské vítěze jsme ocenili, dnes p?ijímáme p?ihlá?ky do dal?ího ro?níku soutě?e. Kontaktujte nás na itprodukt@idg.cz. TOP 100: Nejnověj?í vydání presti?ního ?eb?í?ku nejúspě?něj?ích ICT spole?ností v ?R za uplynuly rok. ZDE >>. P?íPADOVá STUDIE ROKU 2016: Redakce CIO ocenila vítěze soutě?e o nejlep?í p?ípadovou studii roku. ChannelWorld Gaming NOVINKA: Informace pro resellery herního vybavení a p?íslu?enství Promoakce ? 06.04.-30.04.17 | Trust Ak?ní balí?ek Trust 5+1 u ATC 03.04.-28.04.17 | Intel Získejte leto?ní dovolenou od Intelu u ATC 01.04.-30.04.17 | HPE HPE vás sportovně vybaví 01.04.-30.06.17 | iiyama Světová piva za iiyama produkty u ATC 01.04.-30.04.17 | LG Prole?te se s LG a ATC vyhledava? promoakcí ? Partnerská setkání a seminá?e ? 27.02.-03.03.20 Citrix XenApp and XenDesktop Administration 7.6 LTSR ?kolení 04.04.-23.04.17 Trend Micro Partner TechDay seminá? 10.04.-12.04.17 Check Point Security Administration R77.30 ?kolení 10.04.-12.04.17 IBM Cognos BI Administration (V10.2) ?kolení 10.04.-11.04.17 XenApp and XenDesktop Advanced Concepts - Optimizing the...

channelworld.cz Similar Website

Domain Site Title
lsokol.cz Ubytování v Pardubicích a nabídka genealogickych slu?eb | Lumír sokol
nogova.cz NOGOVá GABRIELA - ZPROST?EDKOVáNí SLU?EB V OBLASTI AUTODOPRAVY
computerworld.cz Computerworld.cz | Deník pro IT profesionály
trass.cz Transformace sociálních slu?eb |
sdhvicov.cz Expirace slu?eb
navrhnavklad.cz Vyběr slu?eb
produkter.cz Srovnáná produkt? a slu?eb
snapon.cz Snap-on: P?ímé autorizované zastoupení v ?R | Ná?adí pro profesionály
thomsit.cz Thomsit – podlahové systémy pro profesionály
eurolamp.cz Svítilny pro profesionály - Eurolamp s.r.o.
medtronic.cz Světovy lídr ve vyvoji medicínskych technologií, slu?eb a ?e?ení pro zdravotnictví | Medtronic
eobchod.net eObchod - ná?adí a pot?eby pro kutily i profesionály, hobby, kutil, eobchod, zabezpe?ení, zámky, ko...
firmy-praha.eu Firmy Praha - katalog firem, slu?eb a institucí, Firmy v Praze a okolí
cdlogistics.cz ?D Logistics a.s. - Poskytování slu?eb v oblasti ?elezni?ní p?epravy, skladové logistiky a distribu...
autoklima-brno.cz Autoklimatizace Brno - Nabídka slu?eb
cng-autopujcovna.cz CNG autop?j?ovna | Pra?ská plynárenská, a.s. | Spojení energií i slu?eb
meraky.cz Mě?icí p?ístroje pro profesionály
truckfocus.cz TruckFocus.cz - Portál pro profesionály truck bran?e